Ferajna » Alzheimer » CBD i THC w terapii choroby Alzheimera

CBD i THC w terapii choroby Alzheimera

CBD i THC w terapii choroby Alzheimera

Leczenie farmakologiczne pacjentów i pacjentek dotkniętych chorobą Alzheimera nastawione jest przede wszystkim na poprawę jakości ich życia oraz spowolnienie postępu choroby. Programy psychoterapeutyczne dla chorych działają na rzecz przywracania wspomnień oraz utraconych umiejętności umożliwiających funkcjonowanie. 

Badania naukowe i kliniczne pokazują, że fito kannabinoidy konopne, takie jak CBD i THC, mogą spowalniać postęp choroby oraz mieć korzystny wpływ na zdolności poznawcze i samopoczucie chorych na chorobę Alzheimera.

Choroba Alzheimera - na czym polega?

Choroba Alzheimera należy do grupy chorób demencyjnych i jest najczęstszą przyczyną otępienia osób po 65 roku życia (włączając mieszane postaci choroby, stanowi ok. 75% przypadków)1. Na ten rodzaj demencji cierpi w Polsce 370-460 tysięcy osób, a na świecie 44 miliony.

Na dzień dzisiejszy, choroba Alzheimera jest nieuleczalną, postępującą chorobą neurodegeneracyjną mózgu. Mechanizm działania choroby polega na tym, że w mózgu odkładają się peptydy beta-amyloidu, które zaburzają funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Ich obecność i działanie prowadzi do zaburzenia funkcji neuronów, tworzą się “zatory” (plaques) uniemożliwiające komunikację między neuronami i przekazywanie substancji odżywczych, co skutkuje degradacją komórek nerwowych. Mózg traci neurony i połączenia synaptyczne w okolicy korowej, podkorowej, w płatach skroniowych i ciemieniowych.

Pamięć człowieka jest przechowywana dzięki komórkom nerwowym mózgu, które przekazują i przetwarzają informacje z pomocą sygnałów chemicznych i elektrycznych. Przyjmuje się, że płaty skroniowe są odpowiedzialne za przechowywanie wspomnień i to właśnie tam zaczyna się proces degradacji neuronów, który trwa latami, zanim pojawią się pierwsze symptomy. Zmiany rozprzestrzeniają się w mózgu według pewnego wzoru, co pozwala na określenie stopnia zaawansowania choroby Alzheimera.

Przyczyny powstawania choroby Alzheimera nie są do końca wyjaśnione. Badacze, starając się je zrozumieć, skupiają się na analizie dwóch białek, które odgrywają kluczową rolę w procesie degradacji komórek nerwowych. Jednak naukowcy są zgodni co do tego, że za rozwój choroby odpowiada wypadkowa czynników genetycznych, środowiskowych i behawioralnych (dieta, styl życia, używki). W około 10-15% przypadków choroba Alzheimera ma charakter dziedziczny (familial), u tych pacjentów symptomy pojawiają się zwykle wcześniej, między 30 a 40 rokiem życia.

Objawy Choroby Alzheimera

Każdy i każda z nas czasem o czymś zapomina i nie ma w tym nic niepokojącego. W przypadku osób dotkniętych chorobą Alzheimera, zaniki pamięci są ciągłe, stale się pogłębiają i zagarniają coraz większe obszary życia, z czasem uniemożliwiając chorym samodzielne funkcjonowanie.

Wczesne symptomy choroby Alzheimera to trudność z przywoływaniem świeżych wspomnień, takich jak ostatnie zdarzenia czy odbyte niedawno rozmowy. Na początku osoba chorująca często ma świadomość swoich trudności z zapamiętywaniem zdarzeń i organizacją myśli. Jej otoczenie zwykle orientuje się później, kiedy problemy z są już poważniejsze.

Zmiany w mózgu zachodzące w chorobie Alzheimera prowadzą do pogłębiających się problemów z:

Pamięcią

Każdy i każda z nas czasem o czymś zapomina i nie ma w tym nic niepokojącego. W przypadku osób dotkniętych chorobą Alzheimera, zaniki pamięci są ciągłe, stale się pogłębiają i zagarniają coraz większe obszary życia, z czasem uniemożliwiając chorym samodzielne funkcjonowanie.

Wczesne symptomy choroby Alzheimera to trudność z przywoływaniem świeżych wspomnień, takich jak ostatnie zdarzenia czy odbyte niedawno rozmowy. Na początku osoba chorująca często ma świadomość swoich trudności z zapamiętywaniem zdarzeń i organizacją myśli. Jej otoczenie zwykle orientuje się później, kiedy problemy z są już poważniejsze.

Osoby w dalszym stadium choroby Alzheimera mogą:

  • wielokrotnie powtarzać te same zdania lub pytania
  • zapominać o odbytych rozmowach, spotkaniach czy wydarzeniach, w których brały udział

  • stale przekładać rzeczy i/lub zostawiać je w nietypowych i zaskakujących miejscach

  • gubić się w okolicy, którą znają

  • zapominać nazwy przedmiotów codziennego użytku i imiona bliskich

Myśleniem i wyciąganiem wniosków

W chorobie Alzheimera pacjenci i pacjentki mają problemy z koncentracją i myśleniem abstrakcyjnym, co jest szczególnie widoczne w kontekście rozpoznawania liczb i wykonywania na nich operacji. Osoby dotknięte chorobą Alzheimera mogą mieć problem z komunikowaniem myśli, prowadzeniem rozmowy i wyrażaniem potrzeb.

Planowaniem i wykonywaniem codziennych czynności

Codzienna rutyna wymaga planowania i wykonywania określonej sekwencji czynności, dotyczy to higieny osobistej, ubierania się, przygotowywania posiłków, sprzątania, robienia zakupów. W miarę rozwoju choroby planowanie i działanie staje się coraz trudniejsze i bardziej czasochłonne. Osoby w dalszym stadium choroby Alzheimera zapominają, jaką sekwencję muszą wykonać, aby osiągnąć pożądany efekt, co sprawia, że są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania.

Oceną sytuacji i podejmowaniem decyzji

Choroba Alzheimera odbiera chorym zdolność oceny codziennych sytuacji i podejmowania racjonalnych decyzji. Osoby mogą zatracić zdolności społeczne i zachowywać się w sposób nieadekwatny do sytuacji, albo nie być w stanie dostosować swojego ubioru do pogody.

Uszkodzenia mózgu, które towarzyszą chorobie Alzheimera mają wpływ na nastrój chorych i zmieniają ich osobowość. Pacjenci i pacjentki mogą doświadczać stanów depresyjnych, apatii, zmienności nastroju, być drażliwi lub agresywni. Częstym objawem są także urojenia i brak zaufania do ludzi, również najbliższych osób.

Leczenie choroby Alzheimera

Jak dotąd nie pojawiła się terapia, która pozwalałaby na całkowite cofnięcie zmian zachodzących w mózgu pod wpływem choroby. We wczesnych stadiach Alzheimera farmakoterapia może spowalniać rozwój symptomów, co pozwala na wydłużenie czasu, w którym osoby chore są niezależne i żyją na zadowalającym poziomie.

W farmakoterapii choroby Alzheimera stosowane są między innymi leki, których działanie polega na stymulacji organizmu do produkcji neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczenie się i zapamiętywanie – acetylocholiny. U chorych na Alzheimera poziom acetylocholiny jest niski.

Inna grupa leków wykorzystywanych w farmakoterapii Alzheimera ma za zadanie wzmocnić zdolność do zapamiętywania, poprzez regulację poziomu glutaminianu – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczenie się. Farmakoterapia jest prowadzona przez cały czas trwania choroby pod kontrolą lekarza neurologa.

Istnieją również programy psychoterapeutyczne wspierające zdolności poznawcze pacjentów i pacjentek oraz pozwalające na podniesienie jakości ich życia. Wykorzystuje się techniki wywołujące wspomnienia, utrwalające posiadane umiejętności czy nastawione na poprawę samopoczucia pacjentów, choćby poprzez stworzenie im bezpiecznego i komfortowego otoczenia. 

Powszechnie stosowaną i szeroko opisaną techniką psychoterapeutyczną dla pacjentów i pacjentek z chorobą Alzheimera jest muzykoterapia. Obecnie na świecie prowadzonych jest coraz więcej badań nad zastosowaniem fito kannabinoidów konopnych, również medycznej marihuany, w terapii tej choroby.

CBD i THC w terapii choroby Alzheimera

Dwa najlepiej poznane kannabinoidy konopne, THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol), mogą poprawiać jakość życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera, zmniejszając nasilenie objawów takich jak: drażliwość, pobudzenie, agresja, brak apetytu, problemy z zasypianiem. Istnieją dowody naukowe na to, że THC i CBD mogą spowalniać rozwój choroby, a nawet prowadzić do poprawy funkcji poznawczych pacjentów i pacjentek.

THC a choroba Alzheimera

Potencjał zastosowania THC w terapii pacjentów i pacjentek dotkniętych chorobą Alzheimera został opisany min. w raporcie z badań opublikowanym w Journal of Alzheimer Disease w 2014 roku. Według naukowców, THC zmniejsza poziom peptydów beta-amyloidu w mózgach osób chorych oraz zapobiega ich łączeniu się i tworzeniu “zatorów”.

Zauważono także, że w mózgu chorych na Alzheimera dochodzi do nadmiernego pobudzenia i stanu zapalnego mikrogleju – komórki otaczającej zakończenia nerwowe, co w dalszej konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego gromadzenia się białek i zakłócenia komunikacji między neuronami.

Dodatkowo, według autorów i autorek artykułu opublikowanego w Molecular Pharmaceutics, THC skuteczniej stymuluje produkcję acetylocholiny, niż obecnie stosowane leki z tej grupy, a przy tym wykazuje mniej działań niepożądanych.

CBD a choroba Alzheimera

Badania pokazują, że również CBD ma potencjał terapeutyczny dla pacjentów chorujących na Alzheimera. Kannabidiol ma działanie przeciwzapalne w obrębie układu nerwowego – redukuje poziom białka IL-6, które go wywołuje. 

Poza tym CBD reguluje funkcjonowanie mikrogleju, działa neuroprotekcyjnie i zwiększa żywotność komórek mózgowych. Dzięki temu komórki mózgu mają potencjalną możliwość regeneracji, a pacjenci i pacjentki możliwość odzyskiwania funkcji poznawczych zaburzonych w przebiegu choroby – takie efekty udało się zaobserwować w badaniu przeprowadzonym na myszach.

CBD a choroba Alzheimera o podłożu genetycznym

Myszy modelujące pacjentów, u których choroba Alzheimera jest dziedziczona, otrzymywały wysokie dawki CBD przez dwa tygodnie. Badacze odkryli, że CBD może przywracać prawidłowe funkcje dwóch kluczowych białek, które redukują tworzenie się charakterystycznych dla Alzheimera “zatorów” w mózgu i poprawiać funkcje poznawcze we wczesnych stadiach choroby.

Planowane są dalsze badania, których celem będzie określenie terapeutycznych dawek CBD dla osób we wczesnym stadium choroby oraz optymalnej formy podania leku.

Na chwilę obecną, fito kannabinoidy konopne są uznawane za obiecujące rozwiązanie terapeutyczne dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera, które daje potencjał leczniczy w postaci spowolnienia postępu choroby, redukcji występujących objawów, regeneracji uszkodzonych neuronów oraz poprawy ogólnej jakości życia pacjentów i pacjentek. 

Środowisko naukowe jest zgodne, że ocena pełnych korzyści terapeutycznych CBD, THC i innych kannabinoidów konopnych wymaga dalszych badań i analiz.

Olejek od Konopnej Ferajny:

Źródła:

Choroba Alzheimera – co powinien wiedzieć lekarz POZ, Anna Barczak, Po Dyplomie, dostęp: 17.08.2021: https://podyplomie.pl/medycyna/36348,choroba-alzheimera-co-powinien-wiedziec-lekarz-poz

Alzheimer’s News Today, dostęp: 17.08.2021: https://alzheimersnewstoday.com/alzheimers-disease-statistics/

Lapses Of Memory, Katarzyna Stachowicz, Wszechświat, t. 121, Nr 1-3/2020, dostęp: 17.08.2021: Https://Nowywszechswiat.Ptpk.Org/Index.Php/Wszechswiat/Article/View/56/793

Study: CBD Helps Prevent Early-Onset Alzheimer’s, Ganjapreneur, dostęp: 18.08.2021: https://www.ganjapreneur.com/study-cbd-helps-prevent-early-onset-alzheimers/

Music Intervention Approaches for Alzheimer’s Disease: A Review of the Literature, Front Neurosci. 2019; 13: 132., dostęp: 17.08.2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6424022/

The potential therapeutic effects of THC on Alzheimer’s disease, Journal of Alzheimer Disease, dostęp: 17.08.2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25024327/

Neuroprotective effect of cannabidiol, a non-psychoactive component from Cannabis sativa, on beta-amyloid-induced toxicity in PC12 cells, Journal of Neurochemistry, dostęp: 17.08.2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15030397/

Study: CBD Helps Prevent Early-Onset Alzheimer’s, Ganjapreneur, dostęp: 18.08.2021: https://www.ganjapreneur.com/study-cbd-helps-prevent-early-onset-alzheimers/

Przewiń do góry